Peterhof Consulting > Usluge > Poresko savetovanje

Poresko savetovanje

Poreski konsalting je u ekspanziji. Klijenti shvataju važnost tačnog obračuna poreske obaveze i vrednost pametne poreske optimizacije. Ova oblast zahteva konstantno praćenje relevantnih propisa i tumačenja i dubinsku specijalizaciju kako bi klijent u svakom trenutku imao tačnu i blagovremenu informaciju o poreskom statusu svog preduzeća ili transakcije.

Zašto Peterhof?

Vođeni iskustvom možemo Vam pomoći da bolje razumete poreske efekte donetih odluka, iskoristite skrivene mogućnosti za ostvarenje poreskih ušteda, optimizujete poresku stopu ili uvedete interni sistem za upravljanje transfernim cenama na svim organizacionim nivoima. Imamo rastući broj referenci u ovoj oblasti kada je reč o zastupanju pred poreskim organima, postavci metodologije transfernih cena i poreskoj optimizaciji.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Usaglašavanje internih poreskih politika sa zakonom
  • Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva i poreskih procedura
  • Sastavljanje prigovora i žalbi na zapisnike i rešenja poreskih organa
  • Izrada studija o transfernim cenama
  • Optimizacija poreskog opterećenja prilikom osnivanja preduzeća i prilikom statusnih promena
  • Savetovanje u vezi sa dvostrukim oporezivanjem ino lica
  • Poresko planiranje
  • Poreski due diligence prilikom M&A transakcija

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.