O nama

Znanje na delu

Peterhof je konsultantska kuća osnovana 2009. godine. Naš profesionalni tim pruža prepoznatljive usluge u domenu poslovnog konsaltinga i praktične edukacije poslovnih ljudi. Svakom izazovu pristupamo posvećeno i predano, kombinujući formalno obrazovanje, primenjeno znanje, kumulirano iskustvo i kreativnost u rešavanju specifičnih problema klijenata. Sopstveni uspeh merimo zadovoljstvom klijenata, entuzijazmom zaposlenih i stvorenom vrednošću za vlasnike. O uspehu dosadašnjeg rada govore naše reference i činjenica da jednom uspostavljeni poslovni odnos sa klijentom, u velikom broju slučajeva, postaje uvod u dugoročnu saradnju.

Misija, vizija i vrednosti

 – Vidljiva vrednost za klijente – 

Misija: Našim klijentima pružamo praktične, vredne, integrisane i prilagođene usluge poslovnog savetovanja i edukacije.
Vizija: Prepoznatljiva i preferirana poslovna konsultantska kuća u Srbiji i regionu po kreiranoj vrednosti za klijenta.

Naš tim, okupljen oko jedinstvene vizije, deli posvećenost istom sistemu vrednosti:

Posvećenost

Pedantnost

Odgovornost za rezultat

Lojalnost

Učenje

Kreativnost

Etičnost

Kvalitet

Iskustvo

Rad sa klijentima je privilegija. Privilegija kroz koju učimo, napredujemo i zajedno rastemo. Od samog početka vodila nas je ideja da budemo prepoznatljiv i pouzdan partner, koji daje opipljivu vrednost klijentu. Hoćemo da klijent oseti da za svoj uloženi novac dobija vidljivu multiplikaciju u vidu povratne dodate vrednosti. Svesni smo da je to preduslov održivog rasta.

Naš pristup, zasnovan na kombinaciji ekspertskog znanja i stečenog praktičnog iskustva, omogućuje nam da svakom izazovu pristupimo posvećeno i ponudimo jedinstveno rešenje. Radili smo sa klijentima iz realnog i finansijskog sektora, javnim i privatnim preduzećima, malim, srednjim i velikim preduzećima različitih delatnosti (poljoprivreda, energetika, farmacija, bankarstvo, trgovina, prerade hrane, konditorska industrija, elektroprivreda, mlekarska industrija, građevinarstvo i druge).

Nezavisno od kompleksnosti projekta, rokova i budžeta, svakom projektu pristupamo profesionalno, posvećeno i odgovorno.

Posebno izdvajamo:

Definisali smo dugoročne strateške planove koristeći Balanced scorecard metodologiju, za velike i srednje kompanije u Srbiji i inostranstvu;

Pripremili smo veći broj nacionalnih i lokalnih strateških dokumenata;

Uspostavili smo performance management sistem i sistem nagrađivanja u nekoliko kompanija sa preko 1.000 zaposlenih;

Koncipirali smo i implementirali kompletno organizaciono restrukturiranje u većem broju poslovnih sistema;

Implementirali smo ERM COSO okvir u više kompanija u Srbiji;

U ime naših klijenata pregovarali smo sa kreditorima, obezbedili restrukturiranje značajnih kreditnih obaveza i dobijanje novih kredita, čime smo omogućili kontinuitet i finansiranje poslovanja brojnim firmama;

Finalizovali smo veliki broj biznis planova, studija izvodljivosti i procena vrednosti;

Podržali smo veći broj M&A transakcija i na strani kupca i na strani prodavca;

Napravili smo značajne uštede klijentima u segmentu optimizacije zaliha i potraživanja;

Pripremili smo značajan broj izveštaja o transfernim cenama i rešili desetine poreskih dilema naših klijenata;

Učestvovali smo u pripremi značajnih nacionalnih strateških dokumenata, poput Industrijske strategije Srbije 2030;

Finalizovali smo više strategija lokalnog ekonomskog razvoja;

Pripremili smo i javno prezentovali više studija socio-ekonomskog uticaja velikih poslovnih sistema u Srbiji i regionu;

Uradili smo i podneli Fondu na desetine farmakoekonomskih studija za inovativne lekove;

Realizovali smo nekoliko cost of illness studija i studija uticaja na produktivnost i kvalitet života pacijenata za teška oboljenja, poput reumatoidnog artritisa, kancera, multipla skleroze ili hemofilije;

Realizovali smo značajan broj antimonopolskih analiza ekonomsko-pravnog karaktera i učestvovali u velikom broju postupaka pred Komisijom na strani klijenata;

Kreirali smo značajan broj prodajnih politika usklađenih sa aktulenim pravnim okvirom u domenu zaštite konkurencije;

Radili smo nekoliko projekata za supranacionalne investitore (WB, SIDA, USAID, UNDP) u domenu strateškog planiranja, upravljanja makro-fiskalnim rizicima, edukacije SMEs ili promocije obnovljivih izvora energije;

Učestvovali smo u nekoliko dugoročnijih projekata porodične sukcesije kroz podizanje kapaciteta naslednika i postavku novog modela korporativnog upravljanja tokom porodične tranzicije;

Pripremili smo više uspešnih IPARD aplikacija;

Realizovali smo više PPP studija sa fokusom na value for money obračun.

Reference

Agrounik
Aigo
Aqua Marina
Artinvest
AsterFarm
Axa Osiguranje
Bambi
Banca Intesa
Beohem
Bimal
Boehringer Ingelheim
Bosch
Carnex
Castrix
Coca-Cola HBC
Comtrade
CRH
DDOR
Delta Holding
Deus Business Group
DHL Global Forwarding
Dijamant
Don Don
EBRD
eFront
Eki Transfers
Elixir Group
Energoprojekt
Entero
EOS Matrix
Eupharm
Farmalogist
Farmix
Fashion Company
Flora

Freyssinet
Frikom
Fruvita
GIZ
Glaxo
Hellenic Sugar
Hemofarm
Hotel Townhouse 27
IFC
IKEA
IMG
IRD
JTI
Keprom
Keramika Kanjiža
Konzum
Kopernikus
Knjaz Miloš
KWS
Lafarge
Ledo
Magra
Marbo
Mercator-S
Metalac
Milanović Real Estate
Miraro
MK Group
N Sport
Neo Properties
Nectar
NIS Gazprom Neft
Novkol
Novonordisk
OMV

PellCo
PharmaSwiss
Philip Morris
PIK Vrbovec
Pretty Sweaters
PrimarCo
Roaming
Roche
Rudnap Group
Safran
Sani Group
Sarajevski Kiseljak
Savez jevrejskih opština Srbije
SBB
SGS
Sojaprotein
Sport time
Stanton Chase
Steel Service Center
Sunoko
Swarovski
Telcom
Termoprodukt
Textil
Tim Systems
Tisak
TransOil
Unifarm
UNDP
USAID
Victoria Group
VIP Mobile
World Bank