Seminar: Upravljanje projektima

Peterhof Consulting > Novosti > Seminar: Upravljanje projektima

Bilo da ste angažovani na poslovima menadžera projekata, člana projektnih timova, želite da proširite svoje znanje u ovoj oblasti, ili razmišljate da se u perspektivi sertifikujete kao profesionalni projektni menadžer, trening Upravljanje projektima će Vam pomoći da steknete univerzalno primenjiva znanja i neophodne veštine. Putem projekata se ostvaruje preko 30% ukupnog svetskog BDP-a, a stručna veština upravljanja projektima je među tri najtraženije veštine kod novih pozicija u kompanijama na globalnom nivou.

 

Veštine upravljanja projektima danas su neophodne i u privatnom i u javnom sektoru, u proizvodnim i tehnički orijentisanim delatnostima, IT, bankarstvu i osiguranju, trgovini i uslugama, javnoj administraciji, kod apliciranja i realizacije projekata preko međunarodnih i domaćih institucija i tendera, u projektima kulture, obrazovanja, sporta, civilnog društva i u svim drugim sferama privrednih i društvenih aktivnosti. Trening je kreiran prema metodologiji i standardu PMI – Project Management Instituta (USA), po kojoj danas radi oko 70% organizacija u svetu. Učesnici se vode korak po korak kroz metodološki postupak, uz paralelno sprovođenje interaktivnih vežbi i praktičnu radionicu koja je zasnovana na primerima projekata iz poslovnog ambijenta polaznika. Ovim pristupom se maksimizira usvajanje i primenjivost stečenog znanja. Polaznici se obučavaju da primene set ključnih projektnih alata na samim radionicama, a po završenoj obuci će moći i da ih primenjuju na projektima u svojoj organizaciji.

Cilj obuke je da učesnici razumeju projektno upravljanje i njegove specifičnosti u odnosu na druge oblasti menadžmenta, kao i da steknu potrebne veštine u okviru svake grupe procesa: iniciranje, planiranje i izvođenje projekata u skladu sa zadatim ciljevima, monitoring i kontrola realizacije, i formalno zatvaranje projekata.  Takođe, objašnjava se razlika između tzv. waterfall i agilnog pristupa upravljanju projektima.

 

Predavač: Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Agenda:

09:00 – 09:30 – Registracija učesnika

09:30 – 11:30 – Blok 1:

11:30 – 12:00 – Kafe pauza

12:00 – 14:00 – Blok 2:

14:00 – 14:30 – Ručak

14:30 – 16:00 – Blok 3:

Teme:

 • Specifičnosti projekata i struke upravljanja projektima
 • Projektna organizacija i uloga projektnog menadžera
 • Faktori uspeha i neuspeha projekta
 • PMI metodologija, životni ciklus projekta, pristupi Waterfall vs. Agile
 • Selekcija projekata
 • Interaktivna radionica (razrada projekta po izboru učesnika uz primenu alata)
 • Inicijacija i definisanje sadržaja projekta
 • Planiranje projekta po segmentima
 • Alokacija resursa i konstituisanje projektnog tima
 • Planiranje i upravljanje vremenom, budžetom i kvalitetom
 • Planiranje i upravljanje nabavkama i ugovorima
 • Identifikacija i upravljanje projektnim rizicima
 • Planiranja i upravljanje komunikacijama i interesnim grupama
 • Egzekucija i integrisano upravljanje projektom
 • Monitoring i kontrola
 • Uspostavljanje mehanizma kontrole promena
 • Izveštavanje
 • Terminiranje projekta i evaluacija ostvarenih rezultata

Napomene:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga.
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife.
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..).
 • Besplatno parkiranje.
 • Prenosivi poklon vaučer.
 • Materijal u štampanom obliku.
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u hotelu.

Cena po učesniku: 14.600 RSD bez PDV.