Peterhof Consulting > Usluge > Zaštita konkurencije

Zaštita konkurencije

Kompanije često nisu svesne da određenim antikonkurentskim odlukama i potezima na tržištu krše Zakon o zaštiti konkurencije. Na primer, dogovaraju se sa direktnim konkurentima o podeli tržišta ili cenama, nameću svom kupcu po kojoj ceni moraju da prodaju njihov proizvod, bojkotuju zajedno sa drugim proizvođačima zajedničkog dobavljača, zahtevaju od svog kupca da prodaje samo njihove proizvode u toj kategoriji. Ovo su samo neki primeri antikonkurentskih poteza kompanija, koje zbog takve prakse mogu platiti kaznu i do 10% godišnjeg prihoda i pri tome značajno narušiti svoju reputaciju. S obzirom na nizak nivo znanja u ovoj oblasti, a značajan rizik kažanjavanja od strane Komisije, vidimo veliki prostor da pomognemo našim klijentima u ovom segmentu kroz edukaciju i kontinuirani konsalting.

Zašto Peterhof?

Ovom problematikom se bavimo od osnivanja Peterhofa i imamo vredno praktično iskustvo. Radili smo na velikom broju slučajeva zloupotrebe dominantnog položaja, restriktivnih sporazuma horizontalne i vertikalne prirode, kao i prijavi zabranjenih sporazuma i koncentracija. Naš tim vođen znanjem i stečenim iskustvom može da kreira i implementira integralni Antitrust Compliance program za Vašu kompaniju, ali i da kroz formu kontinuiranog konsaltinga odgovori na mnoga specifična pitanja klijenata.

Neka od čestih pitanja su: Da li ja uopšte treba da prijavljujem koncentraciju Komisiji, šta je moje relevantno tržište, da li je moja rabatna politika transparentna i da li je usklađena sa prodajnim ugovorima, jesam li ja dominantan igrač na relevantnom tržištu, da li su konkretne ugovorne klauzule antikonkurentske, da li se ovaj sporazum mora prijaviti Komisiji na izuzimanje od zabrane, kao i mnoga druga pitanja.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Preventivni konsalting sa ciljem blagovremenog eliminisanja antikonkurentskih praksi
  • Izrada ekonomsko-pravnih studija za potrebe klijenata protiv kojih je Komisija pokrenula postupak
  • Određivanje relevantnog tržišta, merenje tržišne koncentracije i sagledavanje tržišne pozicije klijenata iz perspektive Komisije
  • Dubinske sektorske analize
  • Prijava koncentracija Komisiji
  • Prijava restriktivnih sporazuma Komisiji
  • Skrining kompanijskih ugovora i povezanih praksi i kreiranje antitrust risk registra
  • Usklađivanje prodajne/rabatne politike sa Zakonom i praksom Komisije
  • Uvođenje korporativnih antitrust programa (priručnik, edukacija, procedure, kontinuirani konsalting)
  • Simulacija nenajavljenog uviđaja

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.