Peterhof Consulting > Usluge > Porodična sukcesija

Porodična sukcesija

Porodična sukcesija predstavlja specifičnu vrstu tranzicije sa kojom se porodično preduzeće pre ili kasnije suočava. Sukcesija se zasniva na prenosu vlasništva sa jedne na drugu generaciju ili pak u prenosu vlasništva na treću stranu. O značaju porodične sukcesije govori statistički podatak da samo 30% porodičnih preduzeća preživi prenos vlasništva na drugu generaciju, 10% preduzeća preživi prenos na treću generaciju, dok samo 3 – 5% preduzeća preživi prenos na četvrtu generaciju. Uzimajući u obzir i činjenicu da porodična preduzeća predstavljaju stožer mnogih ekonomija u svetu, ali i najčešći oblik osnivanja preduzeća u Srbiji, problematika porodične sukcesije svakako je tema o kojoj svaki vlasnik, u zrelom dobu karijere, treba da razmišlja.

Zašto Peterhof?

Naša ekspertiza i iskustvo u oblasti strategije, organizacionog restrukturiranja, poreskog savetovanja i korporativnih finansija pruža nam odličnu podlogu da sagledamo i prevaziđemo sve izazove koje proces porodične sukcesije sa sobom nosi. Posedujemo niz alata koji nam pomažu da na pravi način sagledamo tržišnu poziciju i operativnu sposobnost porodične firme da iznese tranziciju. U zavisnosti od zatečenog stanja u firmi, defiišemo razvojni plan naslednika, revidiramo i redefinišemo strateški pravac, izrađujemo specifična porodična akta i realizujemo coachingprogram za naslednike. Na kraju, pratimo funkcionisanje firme nakon tranzicije i pružamo podršku novom rukovodstvu.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Testiranje spremnosti firme za sprovođenje porodične sukcesije
  • Identifikovanje ranjivih mesta u operativnom poslovanju firme
  • Fundamentalna finansijska analiza i analiza organizacione strukture
  • Definisanje i implementacija razvojnog plana naslednika
  • Coaching naslednika
  • Postavka porodičnog korporativnog upravljanja i izrada internih porodičnih akata
  • Monitoring i podrška rukovodstvu

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.