Znanje na delu Praktično i savremeno poslovno znanje i iskustvo transformišemo u vidljivu vrednost za naše klijente kroz konsalting i poslovne edukacije. Dobrodošli u Peterhof Brošura Edukacije Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi. Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa. Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama Vaše organizacije, što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta. Vidite više Faktoring Faktoring je finansijska usluga koja se zasniva na otkupu nedospelih i budućih potraživanja nastalih po osnovu isporučenih roba i usluga. Tipični korisnici faktoring usluga su kompanije koje imaju potrebu da svoja nedospela potraživanja naplate pre ugovorenog roka dospeća i da na taj način povećaju svoju tekuću likvidnost. Vidite više

Usluge

Znanje na delu

Strategija

U planiranju budućnosti, kompanija može biti sigurna u dve stvari, a to su promene i neizvesnost…

Organizacija

Adekvatno postavljena organizaciona struktura preduslov je efikasne realizacije internih procesa…

Finansije

Poznata je činjenica da se sve menadžerske odluke na kraju slivaju u svodni finansijski izraz. Takođe je poznato…

Poresko savetovanje

Poreski konsalting je u ekspanziji. Klijenti shvataju važnost tačnog obračuna poreske obaveze i vrednost pametne poreske optimizacije…

Ekonomske analize

Iskustvo pokazuje da klijenti sve češće imaju potrebu za ozbiljnim ekonomskim analizama i studijama. U pitanju su…

Zdravstvena ekonomija

Ova oblast nam je poseban izazov zbog svoje kompleksnosti i multidisciplinarnosti. Veza između zdravstva i ekonomije…

Zaštita konkurencije

Kompanije često nisu svesne da određenim antikonkurentskim odlukama i potezima na tržištu krše Zakon o zaštiti konkurencije…

Porodična sukcesija

Porodična sukcesija predstavlja specifičnu vrstu tranzicije sa kojom se porodično preduzeće pre ili kasnije suočava…

IPARD

IPARD program zasniva se na sufinansiranju projekata usmerenih na inoviranje i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje…

Javno-privatno partnerstvo

Kompanije često nisu svesne mogućnosti realizacije projekata u partnerstvu sa državnim telima…

Specijalizovane usluge

Niste videli u našim uslugama ono što je potrebno Vama i Vašim zaposlenima.

Novosti

Najnovije informacije

Imate pitanja?

Imate pitanje za nas, budite slobodni da nas kontaktirate.