Seminar: Strategija ličnog razvoja

Peterhof Consulting > Novosti > Seminar: Strategija ličnog razvoja

Svi svesno ili nesvesno težimo ekvilibrijumu: ravnotežnom stanju sa samim sobom, balansu između uma, tela i duše, ravnoteži u odnosima sa svojim privatnim i poslovnim okruženjem. Većina nas ponekad, obično krajem godine, pravi brzu retrospektivu urađenog i okvirni plan šta bi bilo pametno uraditi u narednom periodu. Obično je takav plan spontan, nestrukturiran i parcijalan. Cilj seminara je da na jasno strukturiran i praktičan način prođemo kroz algoritam ličnog strateškog planiranja i da svaki učesnik izađe sa seminara sa svojim zaokruženim ličnim strateškim planom. Odvojite jedan dan za ličnu stratešku retrospektivu i plan: da odmerite stepen ličnog balansa, identifikujete lične gepove i postavite jasne lične ciljeve po različitim životnim perspektivama. U okviru lične strateške dijagnoze, kreiraćemo ličnu SW matricu, lični registar rizika, izmeriti skor ličnog zadovoljstva i uraditi lične gap testove. Cilj je da popišemo prostor u različitim perspektivama ličnog života u kojima postoji potencijal da stvari unapredimo. Nakon detaljne lične dijagnoze, definisaćemo ličnu viziju, kao dugoročnu personalnu aspiraciju, u tri segmenta imati-raditi-biti, a zatim postaviti ličnu stratešku mapu sa ciljevima, merilima uspeha i zadacima, koristeći aplikaciju PH Personal ScorecardTM, koju smo sami razvili. Ova aplikacija će nam omogućiti da na user-friendly način, sagledamo lične gepove i definišemo merljive lične ciljeve i zadatke i kasnije pratimo njihov progres po ključnim strateškim temama (zdravlje, porodica, posao, finansije, lični razvoj, lična zadovoljstva, društveni doprinos). Svi učesnici seminara će imati besplatan pristup aplikaciji. Dodatno, seminar će biti obogaćen iskustvima i ličnim percepcijama uspešnih ljudi iz različitih segmenata života. Nije neophodno predznanje iz oblasti da bi se pratio seminar, s obzirom na to da će ključni pojmovi biti pažljivo razjašnjeni i potkrepljeni primerima. Seminar je namenjen svim ljudima koji žele da rade na sebi i da kreiraju svoj lični strateški plan.

Predavač: Prof. dr Dragan Lončar, Peterhof Consulting & Edu

Gosti predavači: Darko Mirković, Alterna International; Ljubica Bogetić, psihoterapeut.

8.30-9.00 Okupljanje

9.00-11.00 Blok 1: Lična strateška dijagnoza i lična vizija

 • Kako balansiram različite segmente svog života? (Ljubica Bogetić, psiholog)
 • Algoritam ličnog strateškog planiranja (dijagnoza, terapija, primena)
 • Hajde da napravim svoju ličnu stratešku introspektivu (SW analiza, lični core competence, finansijski stock i flow, lični registar rizika, balans potrošnje vremena, ocena ličnih veština i kompetencija, lični gap test i skor ličnog zadovoljstva, drugi dijagnostički alati)
 • Moja lična vizija (biti-imati-raditi)
 • Lični strateški principi kao podloga za definisanje lične strategije (strategija malih koraka, lična evolutivna kompetentnost, uparivanje očekivanja i mogućnosti, lična prioritizacija, lična konkurentnost, balans strateških perspektiva, lični ROI, drugi principi)

 

11.00-11.20 Pauza

 

11.20-13.20 Blok 2: PH Personal ScorecardTM (radionica kreiranja lične strategije pomoću aplikacije – napomena za učesnike da ponesu pametni telefon, tablet ili laptop)

 • Postavka ličnih strateških tema (zdravlje, porodica, lične finansije, posao, lični razvoj, lična zadovoljstva, društveni doprinos)
 • Postavka lične strateške mape sa listom strateških ciljeva
 • Preciziranje ličnih merila uspeha i zadataka po ciljevima i temama (as-is + to-be)
 • Implementacija lične strategije i praćenje progresa
 • Finalizacija ličnog strateškog plana od strane svakog učesnika

 

13.20-14.00 Ručak

 

14.00-15.25 Blok 3: Lična strategija – moja priča

 • Darko Mirković Alterna: Rad na sebi
 • Moje zdravlje (Dr Jovica Milovanović i dr Vladimir Baščarević, Klinički centar Srbije)
 • Moja porodica (Dr Milan Parivodić, advokat)
 • Moje finansije (Željko Petrović, Banca Intesa; Igor Anić, Procredit)

 

15.35-17.00 Blok 4: Lična strategija – moja priča

 • Moj posao (Vladan Janković, Gigatron; Radmila Trifunović, Metalac)
 • Moj razvoj (Veselin Jevrosimović, Comtrade; Miloš Tucaković, Stanton Chase)
 • Moja zadovoljstva i putovanja (Aleksandar Kukolj, reprezentativac Srbije u džudou; prof. dr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet u Beogradu )
 • Moj društveni doprinos (Iva Babović, Fondacija Fashion Company; Nina Elezović, Coca Cola HBC)