Novosti

August 21, 2023

Seminar: Finansijski kontroling

Obuka je usmerena na unapređenje znanja i tehnika finansijske kontrole koja treba da…
Read More