Novosti

February 23, 2023

Seminar: Zaštita konkurencije

Cilj seminara je da se kompanije preventivno upoznaju sa mogućim povredama konkurencije i...
Read More