Usluge

ZNANJE NA DELU

Strategija

U planiranju budućnosti, kompanija može biti sigurna u dve stvari, a to su promene i neizvesnost…

Organizacija

Adekvatno postavljena organizaciona struktura preduslov je efikasne realizacije internih procesa…

Finansije

Poznata je činjenica da se sve menadžerske odluke na kraju slivaju u svodni finansijski izraz. Takođe je poznato…

Poresko savetovanje

Poreski konsalting je u ekspanziji. Klijenti shvataju važnost tačnog obračuna poreske obaveze i vrednost pametne poreske optimizacije…

Ekonomske analize

Iskustvo pokazuje da klijenti sve češće imaju potrebu za ozbiljnim ekonomskim analizama i studijama. U pitanju su…

Zdravstvena ekonomija

Ova oblast nam je poseban izazov zbog svoje kompleksnosti i multidisciplinarnosti. Veza između zdravstva i ekonomije…

Zaštita konkurencije

Kompanije često nisu svesne da određenim antikonkurentskim odlukama i potezima na tržištu krše Zakon o zaštiti konkurencije…

Porodična sukcesija

Porodična sukcesija predstavlja specifičnu vrstu tranzicije sa kojom se porodično preduzeće pre ili kasnije suočava…

IPARD

IPARD program zasniva se na sufinansiranju projekata usmerenih na inoviranje i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje…

Javno-privatno partnerstvo

Kompanije često nisu svesne mogućnosti realizacije projekata u partnerstvu sa državnim telima…