Finansije

Poznata je činjenica da se sve menadžerske odluke na kraju slivaju u svodni finansijski izraz. Takođe je poznato da su finansije krvotok svakog preduzeća. Ekspertiza na temu korporativnih finansija nije na zavidnom nivou kod mnogih kompanija. Rezultat nedostatka ove ekspertize je površna analiza svojih i tuđih finansijskih izveštaja, neadekvatno upravljanje obrtnim sredstvima, previsoki troškovi u lancu vrednosti ili neadekvatna procena vrednosti sopstvenog biznisa ili sopstvene investicione ideje.

Zašto Peterhof?

Naša ključna ekspertiza su korporativne finansije, o čemu svedoči najveći broj referenci u ovoj oblasti. Imamo interno razvijene metolodogije za analizu finansijskog zdravlja kompanije. Posedujemo bogato iskustvo na temu procene vrednosti kompanija i investicionih projekata. Procene vrednosti projekata radimo na bazi jasno definisane knjige pretpostavki, kao i savremenih alata za evaluaciju, kao što su Monte Carlo simulacija, analiza realnih opcija, drvo odlučivanja i optimizacione metode. Naravno, primenjujemo i tradicionalne alate evaluacije projekata kao što su statičke i dinamičke metode. Kreiramo politike za upravljanje zalihama i potraživanjima, koje prilagođavamo zahtevima klijenata. Još jedan bitan segment naše ekspertize je optimizacija troškova u lancu vrednosti. Pretpostavka optimizacije je definisanje vrsta, mesta i nosilaca troškova, izvođenje standardnih troškova po mestima troškova i po aktivnostima i davanje konkretnih predloga za optimizaciju pojedinačnih troškova. Imamo iskustva u pripremi due diligence studija i formalnoj realizaciji M&A transakcija, na strani kupca ili prodavca. Pomažemo kompanijama koje ulaze u iznuđeno finansijsko restrukturiranje, kao i kompanijama kojima je neophodan UPPR (unapred pripremljeni plan reorganizacije). Segment u kojem imamo mnogo iskustva i konsultantskog uspeha je priprema kreditnih aplikacija i pregovaranje sa bankama.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Analiza finansijskog zdravlja kompanije
  • Izrada investicionih studija izvodljivosti i biznis planova
  • Postavka sistema upravljanja potraživanjima, zalihama i novcem
  • Optimizacija troškova u različitim fazama lanca vrednosti
  • Finansijsko restrukturiranje i priprema UPPR
  • Procena vrednosti kompanija
  • Due diligence i vođenje M&A transakcija za buy ili sell stranu
  • Priprema kreditnih aplikacija za klijente i pregovori sa bankama

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.