Peterhof Consulting > Usluge > Javno-privatno partnerstvo

Javno-privatno partnerstvo

Kompanije često nisu svesne mogućnosti realizacije projekata u partnerstvu sa državnim telima. Ovo je relevantno za projekte u kojima postoje elementi javnog interesa. Relevantan stejkholder u ovom procesu je Komisija za JPP, prema kojoj se upućuju zahtevi u vezi sa kojima možemo da Vam ponudimo savetodavnu pomoć.

Zašto Peterhof?

Pored postojećeg iskustva savetovanja kompanija na JPP projektima, Peterhof poseduje i napredne metodologije i znanje za procenu vrednosti rizika koji se u ovim projektima transferiše sa javnog na privatnog partnera, a ova procena predstavlja standardni deo value for money studija.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Analiza podobnosti projekta za JPP – podobnost poslovnog poduhvata i pravna podobnost
  • Izrada Value for Money studija
  • Procena vrednosti transfera rizika sa javnog na privatnog partnera
  • Izrada predloga projekta za JPP
  • Izrada kompletne dokumentacije za predlog projekta za Komisiju za JPP, bilo da je reč o JPP sa ili bez elemenata koncesije

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.