Novosti

Novosti

Seminar: Finansijski kontroling

Obuka je usmerena na unapređenje znanja i tehnika finansijske kontrole koja treba da…
Read More

Trening: Veštine uspešne komunikacije

Obuka je usmerena na unapređenje veština i tehnika efektivne komunikacije koje vode ka ...
Read More
Seminar

Druženje sa 150 menadžera domaćih kompanija na seminaru “Greške menadžera”

U organizaciji Peterhof Consulting d.o.o. uspešno je realizovan još jedan seminar u hotelu Hyatt...
Read More

Seminar: Česte greške menadžera

Cilj seminara je da na veoma praktičan način ukaže na učestale greške menadžera na različitim pozicijama, razloge...
Read More

Platforma dobarzabanku.rs

Dobarzabanku.rs je platforma za online učenje, namenjena malim i srednjim preduzećima. Kreirana je kroz partnerstvo USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj i konsultantske kompanije Peterhof.
Read More

Koje vrste pomoći i podrške pruža IPARD program?

IPARD program je program ruralnog razvoja u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju, koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta Republike Srbije.
Read More

U prodaji! Knjiga – Inercija zabluda

Veliki broj poslovnih knjiga promoviše samo pozitivne primere i sugeriše „recepte za garantovani poslovni uspeh“. Takav pristup je donekle razumljiv.
Read More

Novo u edu ponudi, IT programi!

Treninzi iz: poslovna analiza podataka u excelu 1, napredni excel 2, vizuelizacija podataka u excelu...
Read More
Peterhof platforma

Novo u Peterhof ponudi – Platforma za učenje

Sa velikom pažnjom kreirali smo platformu za sticanje novih veština na daljinu (e-Learning) prateći sve globalne standarde u ovaj oblasti. Cilj nam je da svako i bez prethodnog iskustva u elektronskom učenju, može da krene sa obukom odmah.
Read More

Podnošenje godišnjeg izveštavanja za FUK

Podnošenje godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu - rok do 31. marta 2021. godine
Read More
1 2