Novosti

Novosti

Seminar: Upravljanje projektima

Trening je kreiran prema metodologijom i standardu PMI- Project Management...
Read More

Seminar: Finansijski kontroling

Obuka je usmerena na unapređenje znanja i tehnika finansijske kontrole koja treba da…
Read More

Seminar: Strategija ličnog razvoja

Cilj je da popišemo prostor u različitim perspektivama ličnog života u kojima postoji potencijal ....
Read More

Seminar: Zaštita konkurencije

Cilj seminara je da se kompanije preventivno upoznaju sa mogućim povredama konkurencije i...
Read More

Seminar: Finansijski kontroling

Obuka je usmerena na unapređenje znanja i tehnika finansijske kontrole koja treba da…
Read More

Trening: Veštine uspešne komunikacije

Obuka je usmerena na unapređenje veština i tehnika efektivne komunikacije koje vode ka ...
Read More
Seminar

Druženje sa 150 menadžera domaćih kompanija na seminaru “Greške menadžera”

U organizaciji Peterhof Consulting d.o.o. uspešno je realizovan još jedan seminar u hotelu Hyatt...
Read More

Seminar: Česte greške menadžera

Cilj seminara je da na veoma praktičan način ukaže na učestale greške menadžera na različitim pozicijama, razloge...
Read More

Platforma dobarzabanku.rs

Dobarzabanku.rs je platforma za online učenje, namenjena malim i srednjim preduzećima. Kreirana je kroz partnerstvo USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj i konsultantske kompanije Peterhof.
Read More

Koje vrste pomoći i podrške pruža IPARD program?

IPARD program je program ruralnog razvoja u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju, koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta Republike Srbije.
Read More
1 2