Novosti

Novosti

Seminar: Česte greške menadžera

Cilj seminara je da na veoma praktičan način ukaže na učestale greške menadžera na različitim pozicijama, razloge... .
Read More

Platforma dobarzabanku.rs

Dobarzabanku.rs je platforma za online učenje, namenjena malim i srednjim preduzećima. Kreirana je kroz partnerstvo USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj i konsultantske kompanije Peterhof.
Read More

Koje vrste pomoći i podrške pruža IPARD program?

IPARD program je program ruralnog razvoja u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju, koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta Republike Srbije.
Read More

U prodaji! Knjiga – Inercija zabluda

Veliki broj poslovnih knjiga promoviše samo pozitivne primere i sugeriše „recepte za garantovani poslovni uspeh“. Takav pristup je donekle razumljiv.
Read More

Novo u edu ponudi, IT programi!

Treninzi iz: poslovna analiza podataka u excelu 1, napredni excel 2, vizuelizacija podataka u excelu...
Read More
Peterhof platforma

Novo u Peterhof ponudi – Platforma za učenje

Sa velikom pažnjom kreirali smo platformu za sticanje novih veština na daljinu (e-Learning) prateći sve globalne standarde u ovaj oblasti. Cilj nam je da svako i bez prethodnog iskustva u elektronskom učenju, može da krene sa obukom odmah.
Read More

Podnošenje godišnjeg izveštavanja za FUK

Podnošenje godišnjeg izveštavanja o funkcionisanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru za 2020. godinu - rok do 31. marta 2021. godine
Read More

Državna pomoć za privredu

Prijava firmi za državnu pomoć u okviru trećeg paketa mera pomoći privredi ističe danas 31.03.2021.
Read More