Peterhof Consulting > Usluge > Ekonomske analize

Ekonomske analize

Iskustvo pokazuje da klijenti sve češće imaju potrebu za ozbiljnim ekonomskim analizama i studijama. U pitanju su nacionalna ili lokalna strateška dokumenta, makroekonomske predikcije, sektorske ili tržišne analize, analize socio-ekonomskog uticaja kompanije na svoje okruženje ili analize koje izlaze u susret zahtevima stranih investitora. 

Zašto Peterhof?

Imamo tim koji ima čvrstu podlogu u fundamentalnoj ekonomiji i ekonometriji. Radili smo značajan broj makro, mezo i mikro ekonomskih analiza za kompanije, lokalne samouprave ili supranacionalne investitore.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Izrada nacionalnih strateških dokumenata
  • Strategije lokalnog ekonomskog razvoja
  • Istraživanje tržišta i određivanje potencijala tržišta
  • Sektorske/granske studije
  • Value for money studije
  • Studije socio-ekonomskog uticaja kompanija
  • Društvene cost-benefit studije
  • Ekonomska veštačenja
  • Priprema kompletne dokumentacije za investiture koji konkurišu za sredstva RAS

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.