Seminar: Zaštita konkurencije

Peterhof Consulting > Novosti > Seminar: Zaštita konkurencije

Zaštita konkurencije je tema koje sve više bivaju svesne kompanije u Srbiji, nažalost obično nakon otvorenog postupka pred Komisijom za zaštitu konkurencije. Cilj seminara je da se kompanije preventivno upoznaju sa mogućim povredama konkurencije i njihovim posledicama, kako bi blagovremeno uskladile svoju praksu sa zakonskim okvirom i izbegli značajnu finansijsku, pravnu i reputacionu štetu. Na vrlo praktičan i konkretan način, kroz veliki broj realnih primera, filmova i simulacija, proći ćemo kroz najčešće povrede konkurencije, modalitete njihovog činjenja, moguće posledice, dosadašnju praksu Komisije za zaštitu konkurencije i preporuke za usklađivanje poslovne prakse sa Zakonom. Namera je da se kompanije upoznaju sa fer pravilima tržišne utakmice i da u potpunosti eliminišu rizike kršenja pravila u oblasti zaštite konkurencije. 

Predavač: Prof. dr Dragan Lončar, Peterhof Consulting & Edu

Gost: Srđana Petronijević, Schoenherr (Partner and Head of Competition)

Agenda:

09:00 – 09:20 – Registracija učesnika

09:20 – 11:00 – Sesija I

11:00 – 11:20 – Kafe pauza

11:20 – 13:15 – Sesija II

13:15 – 14:00 – Ručak

14:00 – 16:00 – Sesija III

Sesija I: 09:20h – 11.00h

 • Ključni pojmovi: suština zaštite konkurencije, relevantno tržište, koncentracija tržišta, zabranjene prakse, sankcije
 • Sažeti prikaz aktuelnog zakonskog okvira
 • Studije slučaja zabranjenih praksi: Srbija i EU

 

Pauza 11.00h -11.20h

 

Sesija II: 11.20h – 13:15h

 • Zloupotreba dominantnog položaja – moguće forme zloupotrebe i način njihovog ispoljavanja i tretiranja od strane Komisije
 • Studije slučaja zloupotrebe dominacije: Srbija i EU
 • Preporuke kompanijama za usklađivanje poslovne prakse kako bi se eliminisao rizik povrede konkurencije u ovom domenu
 • Nenajavljeni uviđaji – primeri iz prakse i preporuke za kompanije
 • Institut imuniteta – svrha, algoritam prijave za leniency
 • Vertikalni i horizontalni BER
 • Digital Market Act
 •  

Ručak 13.15h – 14.00h

 

Sesija III: 14:00h – 16:00h

 • Restriktivni sporazumi – moguće forme zabranjenih sporazuma po vertikali i horizontali i način njihovog ispoljavanja i tretiranja od strane Komisije
 • Studije slučaja zabranjenih sporazuma: Srbija i EU
 • Prijava koncentracija – algoritam prijave, primeri iz prakse i preporuke za kompanije
 • Foreign Subsidies Regulation, FDI Screening
 • Određivanje visine kazne – olakšavajuće i otežavajuće okolnosti,
 • Antritrust Compliance programi – kako edukovati zaposlene da izbegnu zabranjene prakse?
 • Kviz znanja sa praktičnim pitanjima – rekapitulacija ključnih poruka.
 • Podela sertifikata

 

Učesnici dobijaju na poklon antitrust compliance priručnik u oblasti zaštite konkurencije, koji može služiti kao trajni podsetnik na zabranjene i dozvoljene prakse.

Teme se analiziraju iz multidisciplinarnog ekonomsko-pravnog ugla, tako da se mogu prijaviti zaposleni iz sektora pravnih poslova, prodaje, finansija i svih drugih sektora koji imaju dodirnih tačaka sa temom zaštite konkurencije.

Nije neophodno predznanje iz oblasti da bi se pratio seminar, s obzirom na to da će ključni pojmovi biti pažljivo razjašnjeni i potkrepljeni primerima.

 

Cena po učesniku: 19.500 RSD + PDV.

(Dodatnih 10% popusta na svakog narednog prijavljenog učesnika iz iste kompanije).