Peterhof Consulting > Usluge > Zdravstvena ekonomija

Zdravstvena ekonomija

Ova oblast nam je poseban izazov zbog svoje kompleksnosti i multidisciplinarnosti. Veza između zdravstva i ekonomije nikada nije bila važnija. Stanovništvo je sve starije, hronične bolesti sve rasprostranjenije, građani sve zahtevniji u pogledu očekivanog kvaliteta zdravstvene usluge i dostupnosti inovativnih terapija i procedura, a novca nikada dovoljno da se izađe u susret ovim trendovima.

Zašto Peterhof?

Imamo specijalizovano znanje u ovoj oblasti i iskustvo koje se stalno kumulira. Jedna perspektiva je javno zdravlje. Osposobljeni smo da pomognemo javnim zdravstvenim ustanovama u unapređenju finansijskog upravljanja, pre svega u segmentu racionalnog korišćenja ograničenog budžeta, monitoringu troškova i pametnoj proceni oportunosti novih investicija. Druga perspektiva su farmaceutske kompanije. Radimo farmaekonomske studije za inovativne lekove koje idu ka Fondu. Mapiramo „trošak bolesti“ u raznim terapeutskim oblastima, kroz direktne i indirektne medicinske troškove i nemedicinske troškove. Merimo uticaj inovativnih terapija na radnu sposobnost, produktivnost i kvalitet života pacijenata. Pripremamo cost-benefit analize postojećih terapija i poredimo efekte sa inovativnim terapijama. Pružamo podršku u postavljanju patient-support programa.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Priprema farmakoekonomskih studija za inovativne lekove
  • Društvena cost-benefit analiza postojećih vs. novih terapija
  • Cost of illness studije
  • Analiza i optimizacija troškova zdravstvenih ustanova
  • Analiza uticaja inovativnih terapija na radnu sposobnost i kvalitet života pacijenata
  • Osmišljavanje i postavka patient-support programa

Brošura Preuzmite najnoviju verziju brošure za ovu uslugu.