Seminar: Finansijski kontroling

Peterhof Consulting > Novosti > Seminar: Finansijski kontroling

Finansijski kontroling je izazovna i dinamična funkcija koja omogućava ispunjenje finansijskih i širih poslovnih ciljeva. Obuka je usmerena na unapređenje znanja i tehnika finansijske kontrole koja treba da omogući adekvatnu navigaciju kompanije uz neophodna znanja iz MS Excel-a kao osnovnog alata svih finansista. Obuka se realizuje kroz interaktivna predavanja i diskusiju, uz primere koji će olakšati rešavanje praktičnih zadataka i poslova koje finansijska kontrola donosi.

Agenda:

09:00 – 09:30 – Registracija učesnika

09:30 – 11:30 – Blok 1: Finansijski kontroling

11:30 – 12:00 – Kafe pauza

12:00 – 14:00 – Blok 2: Finansijski kontroling u Excel-u

14:00 – 14:30 – Ručak

14:30 – 16:00 – Blok 3: Tips & Tricks u Excel-u

 

 • Uvod u finansijski kontroling
 • Obuhvat poslova finansijskog kontrolera – čime se sve kontroler bavi?
 • Obračun troškova – kako opteretiti nosioce troškova?
 • Alokacija troškova i rešavanje problema “besplatnog jahača”
 • Metode alokacije troškova – kako od izbora tehnike „pati“ profitabilnost?
 • Kako pripremiti podatke za automatizaciju u Excelu?
 • Rad sa bazom podataka – struktura baze, adresiranje, sortiranje, napredno filtriranje
 • Grafici – kreiranje grafika, manipulacija podacima u okviru grafika, modifikacija grafika
 • Uslovno formatiranje i validacija podataka (Conditional formatting i Data Validation)
 • Imenovane oblasti  – kreiranje, upotreba u formulama i funkcijama
 • Koji su alati i tehnike u MS Excelu-u najkorisniji za finansijski kontroling?
 • Pivot tabele i grafici
 • Funkcije za povezivanje, grananje i rad sa bazom podataka
 • Povezivanje podataka u radnim listovima i radnim knjigama
 • Kontroline forme – kreiranje, formatiranje, povezivanje sa formulama i funkcijama

Napomene:

 
 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga.

 • Zajednički ručak- topli i hladni bife.

 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..).

 • Besplatno parkiranje.

 • Prenosivi poklon vaučer.

 • Materijal u štampanom obliku.

 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u hotelu.

 

Cena po učesniku: 14.600 RSD bez PDV.