Novosti

May 16, 2023

Seminar: Strategija ličnog razvoja

Cilj je da popišemo prostor u različitim perspektivama ličnog života u kojima postoji potencijal ....
Read More