Peterhof Consulting > Slobodan Mijailović

Slobodan Mijailović MSc PMP

Senior konsultant

Završio trogodišnji master program u oblasti upravljanja projektima na Liverpool University 2012. godine i odbranio disertaciju na temu „Project Management Approach to Organisational Transformation: Exploratory Study in Serbian Company“ koja se neposredno odnosila na njegov aktuelni profesionalni angažman. Član je PMI Instituta USA i njegovog ogranka PMI – Serbia Chapter i nosilac PMP profesionalne licence od 2013. godine.

Značajan deo svoje profesionalne karijere Slobodan je proveo u inostranstvu gde je stekao bogato iskustvo u spoljnotrgovinskom sektoru, dominantno u oblastima agro-commodities i mineralnih đubriva. U periodu 2006-15  je angažovan u Srbiji kao rukovodilac niza projekata, izmedju ostalog feasibility faze kompleksnog projekta eksploatacije fosfata u Bosilegradu 2008/2014. i programa korporativne transformacije Victoria Grupe 2009/2012., koji su upotpunili njegove profesionalne kapacitete u oblasti upravljanja timovima, budžetom, projektnim rizicima, planiranju, strukturiranju organizacije, paralelnom radu na više projekata, komunikaciji sa stejkholderima, studijama izvodljivosti i praktičnoj implementaciji strategije.

Slobodan je samostalni konsultant i saradnik kompanije Peterhof po ugovoru od 2015 godine na projektima poslovnog savetovanja i edukacija.