Novosti

May 10, 2022

Seminar: Finansijski kontroling

Obuka je usmerena na unapređenje znanja i tehnika finansijske kontrole koja treba da…
Read More