Rizik bankrotstva kompanije

Rizik bankrotstva kompanije

Pred Vama se nalazi alat koji omogućava identifikovanje postojanja rizika bankrotstva Vašeg preduzeća.

Kao pokazatelj rizika bankrotstva, koristimo Altmanov Z-score model, kao linearnu kombinaciju 5 racio brojeva ponderisanih koeficijentima, koji dobijate nakon unetih vrednosti određenih bilansnih pozicija iz Vašeg poslednjeg Bilansa stanja i Bilansa uspeha. Na osnovu vrednosti Z score moći ćete da identifikujete da li se Vaše preduzeće nalazi u sigurnoj zoni, sivoj zoni ili zoni opasnosti u smislu verovatnoće bankrotstva u naredne 2 godine.

Peterhof Consulting Vam nudi mogućnost identifikovanja rizika od bankrotstva i pomoći u izbegavanju neželjenog ishoda – bankrotstva, uspostavljanjem sistema efikasnog upravljanja imovinom i kapitalom preduzeća.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)