Rizik bankrotstva kompanije DOO

Rizik bankrotstva kompanije

Pred Vama se nalazi alat koji omogućava identifikovanje postojanja rizika bankrotstva Vašeg preduzeća.

Kao pokazatelj rizika bankrotstva, koristimo Altmanov Z-score model, kao linearnu kombinaciju 5 racio brojeva ponderisanih koeficijentima, koji dobijate nakon unetih vrednosti određenih bilansnih pozicija iz Vašeg poslednjeg Bilansa stanja i Bilansa uspeha. Na osnovu vrednosti Z score moći ćete da identifikujete da li se Vaše preduzeće nalazi u sigurnoj zoni, sivoj zoni ili zoni opasnosti u smislu verovatnoće bankrotstva u naredne 2 godine.

Peterhof Consulting Vam nudi mogućnost identifikovanja rizika od bankrotstva i pomoći u izbegavanju neželjenog ishoda – bankrotstva, uspostavljanjem sistema efikasnog upravljanja imovinom i kapitalom preduzeća.

Akcionarsko društvo (AD)

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)

Na osnovu poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja vaše kompanije (Bilansa stanja i Bilansa uspeha) unesite vrednosti pozicija, navedenih u tabeli koja sledi. Prva kolona AOP pomaže Vam da na osnovu AOP broja pronađete konkretnu bilansnu poziciju u finansijskim izveštajima.

AOP Pozicija RSD
0043 Obrtna imovina
0071 Ukupna imovina
0401 Kapital
0442 Kratkoročne obaveze
0464 Ukupna pasiva
1002+1009 Prihodi od prodaje
1030 Poslovni dobitak
0417 Neraspoređeni dobitak