Peterhof Consulting > Nataša Domazet

Nataša Domazet BSc

Office menadžer

Rođena u Tuzli gde je započela osnovno školovanje, završila IX beogradsku gimnaziju. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje.

 Svoju profesionalnu karijeru započela je 2009. godine u Banca Intesi kao blagajnik u sektoru poslova sa stanovništvom, zatim kao savetnik za mala preduzeća (small business officer) i od 2015-2021 godine na poziciji kontrolora.

 Peterhof timu se priključuje u martu 2021. godine na poziciji office managera.