Peterhof Consulting > Milica Stojković

Milica Stojković

Konsultant

Rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i srednju Medicinsku školu . Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Univerziteta u Beogradu na smeru računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje.

Uža oblast interesovanja je organizaciono restrukturiranje i ekonomija u zdravstvu. Radila je na projektima sistematizacije i reorganizacije EMS-a.

Peterhof timu se priključuje u aprilu 2021. godine na poziciji  konsultanta.