Da li sam spreman za kreditiranje od banke

Da li sam spreman za kreditiranje kod banke?

(Alat za samostalnu procenu kreditnog kapaciteta koji Vam pruža mogućnost da, popunjavanjem navedenih kriterijuma, dobijete aproksimaciju verovatnoće da će Vam banka odobriti potrebna kreditna sredstva.)

Pripremili smo za Vas Upitnik koji sadrži pitanja na osnovu čijih odgovora banke u najvećoj meri zasnivaju odluku o kreditiranju. Molimo Vas da odaberete vrednosti i odgovor za svaki kriterijum, koje u najvećoj meri odgovaraju trenutnom stanju Vašeg preduzeća.

Mogući rezultati:

  • Visoka verovatnoća da će banka ozbiljno razmotriti odobravanje kredita
  • Niža verovatnoća da će banka ozbiljno razmotriti odobravanje kredita
  • Značajna verovatnoća da će banka odbiti kreditnu aplikaciju
  • Visoka verovatnoća da će banka odbiti kreditnu aplikaciju

Peterhof Consulting nudi uslugu pripreme kreditnih aplikacija i vođenja pregovora sa bankama.