Peterhof Consulting > Tamara Milovanović

Tamara Milovanović

Konsultant

Rođena je u Beogradu, gde je završila prirodno-matematički smer Prve beogradske gimanzije. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, podmodul Računovodstvo i revizija.

Pohađa ACCA studije. Položila je Proficiency (CPE) ispit iz engleskog jezika.

Karijeru je započela u sektoru revizije u Ernst&Young-u, gde je radila tri godine u oblastima osiguranja, lizinga i privrede sa klijentima kao što su Generali Osiguranje, DDOR, CA Leasing, OTP Leasing, Nestle, MK Group, Siemens Healthcare i Imperial Tobacco.

Peterhof timu se pridružuje oktobra 2021. godine na poziciji konsultanta.