Peterhof Consulting > Lidija Knežević

Lidija Knežević BSc

Konsultant

Rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Ekonomsku školu “Nada Dimić”. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerzitet u Beogradu na smeru Menadžment, a u toku studija je provela jedan semester u Beču na fakultetu Wirtschaftuniversitat kao stipendista ERASMUS+ programa. Trenutno pohađa master studije na Ekonomskom fakultetu na smeru Poslovno upravljanje – međunarodno poslovanje preduzeća.

Profesionalnu karijeru započinje u kompaniji Joorney Business Plans kao pisac biznis planova za tržište Severne Amerike. Učestvovala je na projektima izrade biznis planova start up kompanija u okviru mnogobrojnih industrijskih grana. Peterhof Timu se pridružuje kao konsultant 2021. godine. Učestvovala je na projektima strateškog planiranja, organizacionog restruktuiranja i izrade biznis planova.

Uža oblast interesovanja u okviru Peterhofa je Organizaciono restruktuiranje, u okviru kog se bavi identifikovanjem jazova u funkcionisanju organizacije, pisanjem procedura korporativnog upravljanja, dizajniranjem makro i mikro organizacionih modela.