Peterhof Consulting > Ana Mladenović

Ana Mladenović BSc

Faktoring asistent

Ana Mladenović diplomirala je na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu na smeru Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje. Svoju profesionalnu karijeru započela je u Narodnoj banci Srbije kao stažista u odeljenju za Kontrolu banaka nakon čega se priključila timu Peterhof Faktoringa u 2018. godini. Radeći u faktoringu usavršila je svoja znanja u oblasti finansijske analize, analize rizika i sprečavanja pranja novca.