Upravljanje obrtnim sredstvima

Pred Vama se nalazi alat koji omogućava analizu efikasnosti upravljanja obrtnim sredstvima, odnosno testira brzinu vraćanja obrtne imovine i njenih delova u novčani oblik.

Kao pokazatelje efikasnosti upravljanja obrtnim sredstvima, prikazaćemo Vam koliko se u proseku dana zadržavaju zalihe na stanju, na koliko dana u proseku naplaćujete potraživanja od svojih kupaca, a na koliko dana u proseku izmirujete obaveze prema dobavljačima i na samom kraju, kao rezultat prethodnog, trajanje gotovinskog ciklusa, odnosno prosečan broj dana tokom kojih imate potrebu za finansiranjem poslovanja iz izvora koji imaju cenu, najčešće pomoću kratkoročnih kredita.

“Značaj kvalitetnog upravljanja obrtnim sredstvima se ogleda u svom direktnom uticaju na likvidnost i solventnost preduzeća, a indirektno i na profitabilnost preduzeća. PeterHof Consulting Vam nudi mogućnost analize upravljanja obrtnom imovinom i njenim delovima, u cilju ocene postignutih performansi, zatim podršku efikasnijem upravljanju kao i mogućnost predviđanja budućih performansi, odnosno određivanja potrebnog nivoa ulaganja u imovinu kako biste ostvarili ciljni iznos prihoda od prodaje.”

Alat
Racio obrta zaliha Racio obrta zaliha “Prihodi od prodaje na internom i eksternom tržištu / (Zalihe na kraju i početku godine) :2”
Racio obrta potraživanja od kupaca Prihodi od prodaje / Prosečna potraživanja od kupaca “Prihodi od prodaje na eksternom tržištu / (Potraživanja od kupaca na kraju i početku godine) :2”
Racio obrta obaveza prema dobavljačima Ukupne nabavke / Prosečne obaveze prema dobavljačima “Ukupna godišnja potrošnja +/- povećanje (smanjenje) zaliha /(Obaveze prema dobavljačima na kraju i početku godine) :2”

Prosečna starost zaliha 365/Racio obrta zaliha
Prosečna starost potraživanja od kupaca 365/Racio obrta potraživanja od kupaca
Prosečna starost obaveza prema dobavljačima 365/Racio obrta obaveza prema dobavljačima

POSLOVNI CIKLUS Prosečna starost zaliha + Prosečna starost potraživanja od kupaca
GOTOVINSKI CIKLUS Poslovni ciklus – Prosečna starost obaveza prema dobavljačima

Podaci

“Na osnovu Bilansa stanja i Bilansa uspeha za tekuću i prethodnu godinu, uneti vrednosti sledećih pozicija: * AOP broj Vam pomaže da lakše pronađete konkretnu poziciju u finansijskom izveštaju”

AOP Pozicija 2019 2020
0044 Zalihe
0051 Potraživanja od kupaca
0451 Obaveze prema dobavljačima
1001+1009 Obaveze prema dobavljačima

1019

+1023

+1024

+1026

Ukupna godišnja potrošnja

-nabavna vrednost prodate robe

-troškovi materijala

-troškovi goriva i energije

-troškovi proizvodnih usluga