Ocena isplativosti novih investicija

Ocena isplativosti novih investicija

Ocena isplativosti investicije se obavlja sprovođenjem finansijske i kvalitativne evaluacije.

Finansijska evaluacija

Cilj finansijske evaluacije jeste obračun perioda povraćaja investicije, IRR i NPV parametara.

Kvalitativna evaluacija

Kvalitativna evaluacija Vam omogućava da kroz kratak upitnik ocenite ispunjenost osnovnih kvalitativnih kriterijuma. Ukoliko je Vaš odgovor na dato pitanje potvrdan, potrebno je uneti “da”. Kada odgovorite na sva pitanja, dobićete ocenu ispunjenosti kvalitativnih kriterijuma.

Peterhof Consulting poseduje bogato iskustvo na temu procene vrednosti kompanija i investicionih projekata. Procene vrednosti projekata radimo na bazi jasno definisane knjige pretpostavki, kao i savremenih alata za evaluaciju, kao što su Monte Carlo simulacija, analiza realnih opcija, drvo odlučivanja i optimizacione metode. Naravno, primenjujemo i tradicionalne alate evaluacije projekata kao što su statičke i dinamičke metode.

Finansijska evaluacija investicije

Godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prihod (EUR)
Trošak 1
Trošak 2
Trošak 3
Trošak 4
Profit
Kapitalno ulaganje
Cash Flow (Godišnji)
Cash Flow (Kumulativno)

NPV predstavlja razliku između sadašnje vrednosti novčanih priliva i sadašnje vrednosti novčanih odliva.

Diskontna stopa* (%) NPV
*Diskontna stopa je stopa po kojoj novčane tokove u budućnosti svodimo na njihovu sadašnju vrednost.

IRR je diskontna stopa koja izjednačava sadašnju vrednost novčanih priliva sa sadašnjom vrednošću novčanih odliva.

IRR

Period povraćaja predstavlja vreme potrebno da se neto novčanim tokom nadoknade ulaganja.

Period povraćaja