Novosti

May 11, 2021

Platforma dobarzabanku.rs

Dobarzabanku.rs je platforma za online učenje, namenjena malim i srednjim preduzećima. Kreirana je kroz partnerstvo USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj i konsultantske kompanije Peterhof.
Read More